Đức Hồng Y Peter Turkson chỉ trích những nhận định của cử viên tổng thống Jeb Bush

Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã chỉ trích ý kiến của cử viên tổng thống Jeb Bush khi ông bình luận về thông điệp Laudato Sí của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ông Bush, một người Công Giáo nói: “Tôi không đưa ra những chính sách kinh tế dựa theo ý kiến của các giám mục hay Hồng Y của tôi, hoặc từ Đức Giáo Hoàng của tôi. Tôi nghĩ rằng tôn giáo chỉ nên về làm cho chúng ta thành những con người tốt hơn về mặt, chứ đừng hướng nhiều về những điều mà cuối cùng đi vào lĩnh vực chính trị.”

Đức Hồng Y Turkson bày tỏ sự bất bình trước những nhận xét này. Ngài nói:

“Đạo đức có liên hệ đến các quyết định và lựa chọn chúng ta đưa ra trong các tình huống cụ thể, bao gồm cả phương diện kinh tế. Tôi ao ước rằng chúng ta đừng tạo ra thêm những phân cách giả tạo giữa các vấn đề đạo đức, thần học, và các vấn đề kinh tế.”

Tại buổi họp báo trình bày thông điệp Laudeto Sí, Đức Hồng Y Turkson nói rằng “chúng tôi đề cập về nhiều vấn đề không phải vì chúng tôi là những chuyên gia về những vấn đề ấy, nhưng chúng tôi đả động đến chúng bởi vì chúng liên quan đến các tác động đến cuộc sống của chúng ta.”

“Đảng Cộng hòa và nhân vật tranh cử tổng thống nói họ sẽ không lắng nghe Đức Giáo Hoàng, đó là tự do của họ. Quyết định của họ không muốn lắng nghe Đức Giáo Hoàng dựa trên điều họ nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng đang nói về một cái gì đó mà ngài không phải là một chuyên gia về lãnh vực ấy.”

Đặng Tự Do

Nguồn: Vietcatholic