Đức Hồng y Paul Josef Cordes tròn 80 tuổi: số Hồng y cử tri còn lại 114 vị

Đức hồng y Paul Josef Cordes

WHĐ (07.09.2014) – Ngày 05-09-2014, Đức hồng y Paul Josef Cordes người Đức đã mừng sinh nhật 80 tuổi, gia nhập nhóm các hồng y không còn quyền bầu giáo hoàng.

Đức hồng y Cordes là nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cor Unum. Ngài được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI nâng lên hàng Hồng y vào ngày 24-11-2007 và đã tham gia Mật tuyển viện bầu Đức giáo hoàng Phanxicô.

Mới đây, Đức giáo hoàng Phanxicô đã cử Đức hồng y Cordes làm đặc sứ của ngài tham dự lễ kỷ niệm 450 năm thành lập Chủng viện Willibaldinum ở Eichstätt, nước Đức, sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới.

Với sự kiện này, hiện nay số hồng y trong Hồng y đoàn là 210 vị, trong đó có 114 hồng y cử tri.

Vũ Bình