Đức Bênêđictô XVI xuất hiện trước công chúng vào ngày kỷ niệm thụ phong linh mục của ngài?

Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Thánh Cha hồi hưu, đưa ra khả năng xuất hiện trước công chúng khi ngài trả lời một câu hỏi về sức khỏe của Đức Bênêđictô.
Đức Bênêđictô XVI xuất hiện trước công chúng vào ngày kỷ niệm thụ phong linh mục của ngài?

Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto XVI có thể xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào ngày 29 tháng Sáu, khi kỷ niệm 65 năm ngày thụ phong linh mục của ngài.

Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Thánh Cha hồi hưu, đưa ra khả năng xuất hiện trước công chúng khi ngài trả lời một câu hỏi về sức khỏe của Đức Bênêđictô. Điều đó rõ ràng rằng ngài đã đưa ra khả năng suy đoán, ngài nói rằng lễ kỷ niệm “cầu mong sự hiện diện là cơ hội để chứng tỏ rằng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI còn khỏe.” Ngài nói rằng “chúng ta sẽ thấy những gì chúng ta có thể đạt được mục đích.”

Đức Giáo hoàng danh dự, ngài kỷ niệm sinh nhật thứ 89 của mình vào tháng trước, được mô tả bởi các nguồn thông tin là ngày càng yếu, nhưng không bị bất kỳ vấn đề sức khỏe khẩn cấp nào. Kể từ khi ngài từ chức vào năm 2013, ngài chỉ xuất hiện một vài lần trước công chúng, thường ở những nghi thức Vatican trọng thể theo lời mời của Đức Thánh Cha Phanxicô.

29 Tháng Sáu, kỷ niệm chịu chức linh mục của Đức Bênêđictô, cũng là ngày trọng đại tại Vatican. Đó là lễ Thánh Phêrô và Phaolô, theo truyền thống, ngày này, khi các tân Tổng giám mục từ khắp nơi trên thế giới được bổ nhiệm, sẽ nhận dây pallium, biểu tượng của sự đoàn kết của mình với vị kế thừa Thánh Phêrô.

Jos. Tú nạc, NMS