ĐTC tiếp kiến đoàn thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota

ĐTC đặc biệt kêu gọi các vị mục tử giúp các đôi hôn phối ý thức và thực hành sự hiệp nhất và chung thủy trong hôn nhân, qua việc chuẩn bị xa, gần, cho hôn phối và sự huấn luyện trường kỳ.

Kết quả hình ảnh cho Tông Tòa Thượng thẩm Rôta

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 29-1, dành cho hơn 20 vị thuộc đoàn thẩm phán tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các luật sư và viên chức khác, dưới sự điều động của vị niên trưởng là Đức Ông Pio Vito Pinto. Tòa Thượng Thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp hai trở lên được đệ trình về Tòa Thánh cũng như xử những vụ do giáo luật và ĐTC ủy nhiệm. Nhưng phần lớn các vụ được tòa này cứu xét là những vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

 Hiệp nhất và chung thủy

 Trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc lại rằng ”để kết ước hữu hiệu, hôn phối đòi nơi mỗi người kết hôn phải có một sự hiệp nhất hoàn toàn và hòa hợp với người kia, để, qua sự trao đổi với nhau những phong phú về nhân bản, luân lý và tâm linh, như một bình thông nhau, đôi vợ chồng trở nên một. Hôn phối cũng đòi phải có một cam kết chung thủy trong suốt cuộc đời, trở thành một cộng đồng hiệp thông trong toàn cuộc sống (GL 1135).

 Chuẩn bị và huấn luyện về hôn phối

 ĐTC khẳng định rằng: ”Hiệp nhất và chung thủy là hai thiện ích không thể từ khước được và chúng cấu thành hôn phối. Hai đặc tính này không những đòi phải được trình bày thích hợp cho các đôi vợ chồng tương lai, nhưng còn đòi hoạt động mục vụ của Giáo Hội, nhất là các GM và linh mục, để đồng hành với gia đình trong các giai đoạn khác nhau trong tiến trình hình thành và phát triển… Cần có một chuẩn bị hôn phối: xa, gần và trường kỳ. Giai đoạn chót này là một thiện ích bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau trong đời sống vợ chồng, qua sự huấn luyện kỹ lưỡng, nhắm gia tăng nơi đôi vợ chồng sự ý thức về các giá trị và những cam kết thuộc ơn gọi của họ”.

 Nhiệm vụ mục vụ gia đình của các mục tử

 ĐTC cũng nhấn mạnh rằng tuy việc huấn luyện hôn phối là nhiệm vụ trước tiên của các mục tử, nhưng ngày nay hơn bao giờ kết cũng cần có sự can dự của cộng đoàn Giáo Hội qua các thành phần khác nhau.

 Trong chiều hướng trên đây, ĐTC cổ võ sự cộng tác của giáo dân trong lãnh vực này, giống như Aquila và Priscilla đã trợ giúp thánh Phaolô Tông Đồ. (Rei 29-1-2019)

Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 29.01.2019)