ĐTC Phanxicô cầu nguyện những gì trước khi đi ngủ

DTC

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiết lộ những gì ngài cầu nguyện trước khi đi ngủ. Đức Thánh Cha nói về điều này khi ngài gợi nhớ lại một khung cảnh trong Tin Mừng; trong đó người phong hủi khiêm tốn van xin Đức Giêsu chữa lành cho mình. Đức Thánh Cha cho biết thái độ đó quả là mẫu mực khi tâm sự với Thiên Chúa, vì thái độ ấy không khởi đi từ biệt tài hùng biện, nhưng là sự đơn sơ chân thành.

“Vào buổi tối, trước khi đi ngủ, cha cầu nguyện với lời nguyện vắn này: ‘Lạy Thiên Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!’ Và cha cầu nguyện với năm kinh Lạy Cha, mỗi lời kinh dâng về mỗi vết thương của Chúa Giêsu, vì Ngài đã thanh tẩy chúng ta bằng thương tích của Ngài. Nhưng nếu cha làm điều này, các con cũng có thể thực hành điều này ở nhà của mình, và hãy nói: ‘Lạy Thiên Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!’ Hãy tưởng nhớ về những vết thương của Chúa Giêsu và nguyện một kinh Lạy Cha cho mỗi vết thương ấy. Và Chúa Giêsu luôn lắng nghe chúng ta.”

Chuyển ngữ: Đình Ngọc

Toàn văn bằng tiếng Anh