ĐTC: Hãy để Lời Chúa biến đổi chúng ta

« Tin Mừng có sức biến đổi nếu như chúng ta chấp nhận để cho Lời Chúa biến đổi chúng ta », Đức Thánh Cha đã nói với các khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô để cùng đọc Kinh Truyền Tin với ngài vào trưa hôm nay, Chúa Nhật, ngày 01/02/2015.

Dựa vào bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ IV, mùa thường niên của năm B (Mc1, 21-28), kể về việc Đức Giêsu cùng nhóm môn đệ đến Capharnaum và vào hội đường vào ngày sabat để giảng dậy, Đức Thánh Cha giải thích sở dĩ những người nghe Đức Giêsu giảng dậy lại cảm thấy nơi Ngài có uy quyền là vì lời giảng dậy của Đức Giêsu dựa trên thánh ý Thiên Chúa, dựa trên Kinh Thánh và sự thật. Trong khi đó, Đức Thánh Cha nói tiếp, lời của chúng ta đôi khi lại trống rỗng và không có cội rễ.

Đức Thánh Cha chỉ cho thấy Lời Chúa luôn mang lại cho chúng ta sự ngạc nhiên. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh rằng Tin Mừng mang lại sức mạnh và giúp biến đổi tâm hồn, con người và cuộc sống. Chính vì thế, ngài khích lệ mỗi người hằng ngày tiếp xúc với Tin Mừng bằng cách đọc một và suy gẫm một đoạn Tin Mừng để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết hướng về Mẹ Maria để xin Mẹ dậy cho cách lắng nghe Lời Chúa cũng như cách loan báo Lời Chúa một cách xác tín.

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng