ĐTC chia buồn về cái chết của ĐHY Loris Capovilla

VATICĂNG: Nghe tín ĐHY Loris Capovilla qua đời tại Bergamo ngày 26 tháng 5 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã gửi diện tín chiá buồn với ĐC Francesco Beschi, GM Bergamo và toàn giáo phận, đặc biệt các thân nhân bạn bè và các nữ tu Nghèo Ca’Maitino in sotto il monte đã yêu thương săn sóc Đức cố Hồng Y.

Capovilla.jpg

ĐTC nghĩ tới người anh em đã có cuộc sống tươi vui làm chứng cho Tin Mừng và ngoan ngoãn phục vụ Giáo Hội trong giáo phận Venezia, rồi như là bí thư của ĐGH Gioan XXIII. Sau đó như là Giám Mục Chieti Vasto, và đặc sứ tông toà tại đền thánh Đức Bà Loreto ngài đã là một chủ chăn luôn luôn tận tụy với các linh mục và tín hữu, trung thành với tinh thần của Công Đồng Chung Vaticăng II. ĐTC xin Thiên Chúa từ nhân đón nhận nguời tôi trung vào niềm vui an bình vĩnh cửu qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria và thánh sử Marco.

 Với 100 tuổi ĐHY là Giám mục cao niên nhất Italia, và thứ tư trên thế giới. Ngài sinh ngày 14 tháng 10 năm 1915, thụ phong linh mục năm 1940, làm tuyên uý nhà tù của trẻ vị thành niên và làm giám đốc chủng viện. Trong các năm 1953-1963 cha Capovilla đã là thư ký riêng của ĐGH Gioan XXIII. Năm 1967 ĐGH Phaolo VI chỉ định cha làm TGM Chieti. Năm 1971 ngài đươc chỉ định làm đặc sứ tông toà đền thánh Đức Bà Loreto. Ngài về hưu năm 1988 và được ĐGH Phanxicô vinh thăng Hồng Y ngày 12 tháng giêng năm 2014.

 Với sự qua đi của ĐHY Capovilla Hồng Y  đoàn còn lại 213 vị trong đó có 114 vị còn quyền bầu Giáo Hoàng và 99 vị không có quyền bầu Giáo Hoàng (SD 26.27-5-2016)

(RadioVaticana 27.05.2016)