Dòng Tên: Phiên họp thứ nhất của Tổng Hội 36 – cha Adolfo Nicolás từ nhiệm

ROMA. Trong những ngày trước đây, các đại biểu của Tổng Hội 36 đã có cơ hội tham dự những buổi thông tin về công việc và môi trường kỹ thuật bên trong hội trường, bao gồm việc sử dụng các máy tính bảng điện tử.

Với những máy tính bảng này, các đại biểu có thể truy cập hầu hết các văn kiện và tài liệu làm việc của Tổng Hội. Vì đã có những ngày chuẩn bị nên lúc 9h sáng thứ hai, ngày 03.10, các đại biểu bắt đầu công việc của Tổng Hội với tinh thần hết sức nghiêm túc và chuyên nghiệp.

DongTen-02.jpg

 Thứ hai cũng là ngày lễ kính nhớ Thánh Phanxicô Borgia, bổn mạng nhà Curia của Dòng Tên. Nhân dịp này, cha James E. Grummer đã mời tất cả đại biểu trong hội trường cùng đứng và khẩn cầu Chúa Thánh Thần bằng cách cất cao bài hát Veni Creator. Ngay sau đó, ngài mời cha Tổng Quản có đôi lời phát biểu. Cha Nicolás nói rằng ngài đã bàn giao cách suôn sẻ Tổng Hội cho cha Grummer và ngài cũng đã quyết định chọn cha Grummer là Tổng Đại Diện của Dòng trong thời gian chưa có Tổng Quản mới. Sau đó, cha Nicolás rời khỏi bục diễn đàn của hội trường và ngồi chung với các đại biểu khác của Tổng Hội. Chương trình được tiếp tục với phần cầu nguyện. Mỗi ngày các đại biểu có thể cầu nguyện chung với nhau, vì những tài liệu thiêng liêng đã có sẵn trong mục ‘phòng cầu nguyện’ trên website gc36.org của Tổng Hội.

 Tiếp đến, cha Grummer giới thiệu ban thư ký. Họ sẽ ghi lại tất cả những gì được phát biểu trong suốt Tổng Hội. Sau đó tới lượt các thông dịch viên, mỗi người giới thiệu ngôn ngữ mà mình sẽ phụ trách. Tiếp đến là phần giới thiệu về đội ngũ kỹ thuật (IT). Sau phần giới thiệu, chương trình của Tổng Hộichính thức bắt đầu. Trước hết là xác định tất cả đại biểu đã hiện diện đông đủ. Tiếp đó là lời tuyên bố bắt đầu Tổng Hội của cha Grummer. Ngay lập tức, các nhân viên truyền thông rời khỏi hội trường, vì tất cả công việc của Tổng Hội phải được thực hiện trong phòng kín mật.

 Trong phần cuối phiên họp ban sáng, cha Nicolás đã đệ đơn xin từ nhiệm lên Tổng Hội. Sau thời gian suy xét, cầu nguyện và cân nhắc kỹ lưỡng, Tổng Hội đã bỏ phiếu chấp thuận việc từ nhiệm của ngài như là Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên. Từ giây phút này trở đi, cha James Grummer là Tổng Đại Diện của Dòng.

 
DongTen-01.jpg
DongTen-03.jpg

(Vũ Đức Anh Phương SJ,

RadioVaticana và dongten.net 04.10.2016)