ĐHY Gracias: Công giáo 100% ở bên các Kitô hữu giai cấp cùng đinh 100%

Mumbai, Ấn độ – Hôm 18/03, tại Mumbai đã diễn ra đại hội quốc gia các Kitô hữu giai cấp cùng đinh. Có 45 chuyên viên thuộc các hệ phái Kitô khác nhau tham dự.

OswaldGracias.jpgP Z. Devasagaya Raj, tổng thư ký của Ủy ban “Scheduled Castes – Backward Classes” cho biết đây là cuộc gặp gỡ đại kết. Sự tham dự của Đức Hồng y Oswald Gracias cho thấy sự khuyến khích của ngài trong việc cổ võ một nền văn hóa thương xót đối với tất cả các Kitô hữu giai cấp cùng đinh ở Ấn độ.

Trong bài thuyết trình, Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai khẳng định sự hỗ trợ của các vị lãnh đạo Giáo hội trong mong muốn giải quyết các vấn đề của các Kitô hữu giai cấp cùng đinh, là tầng lớp chiếm đa số trong Công giáo (12 triệu trên tổng số 19 triệu). Đức Hồng y bênh vực phẩm giá của mỗi cá nhân như là con người: “Thiên Chúa dựng nên chúng ta bình đẳng với nhau. Sự phân cách chia rẽ con người là kết quả của sự ích kỷ của họ. Họ đã biện minh cho sự bất công bằng cách bóp méo giáo huấn Kitô giáo. Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả mọi người, giai cấp cùng đinh hay không cùng đinh. Ngài cho mưa rơi xuống trên người cùng đinh cũng như không cùng đinh. Thiên Chúa không phân biệt đối xử.”

Theo Đức Hồng y, mùa Chay là thời gian thống hối, trong đó chúng ta biến đổi con tim chúng ta, để thực hành tình yêu của Chúa và có lòng thương xót. Ngài nói rằng đức tin được diễn tả trong những công việc cụ thể hàng ngày, thể hiện qua sự giúp đỡ cho những người gần gũi thể lý và tinh thần: nuôi dưỡng, thăm viếng, an ủi và giáo dục.

(Hồng Thủy, RadioVaticana 20.03.2017/
Asia News 20/03/2017)