ĐHY Fernando Filoni kính viếng Nhà Lưu Niệm vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, tại Phủ Cam

20Sau khi dùng cơm trưa tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế, vào lúc 13g00 ngày 22.01.2015, Đức Hồng Y Fernando Filoni cùng phái đoàn, đã kính viếng Nhà Lưu Niệm vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

 

Ngôi nhà lưu niệm tọa lạc trong vùng đất thuộc Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam, với địa chỉ hiện tại là: Số 21 Kiệt 53 Hàm Nghi, Phường Phước Vĩnh – Huế. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã từng sống tại đây.

 

Cha Micae Phạm Ngọc Hải, đặc trách Chủng sinh Giáo phận Huế, đón chào Đức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn tại sân Nhà Lưu Niệm.

 

ĐHY Fernando Filoni đã ghi lại vài dòng lưu bút trong cuốn sổ lưu niệm. Sau đó, Ngài cầu nguyện trong Nhà Nguyện có đặt Mình Thánh Chúa, kính viếng di ảnh của Thân Phụ và Thân Mẫu của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, và có dịp nhìn ngắm các hình ảnh chụp về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận được treo phía trên tường bên trong Nhà Lưu Niệm.

 

Ban Truyền Thông TGP Huế

 

Xin Click vào để xem thêm một số hình ảnh: