ĐHY Charles Bo xin Âu châu và cộng đồng quốc tế trợ giúp Myanmar

BRUXELLES: ĐHY Charles Bo, TGM Yangon, thỉnh cầu Âu châu và cộng đồng quốc tế trợ giúp Myanmar trong tiến trình dân chủ còn non yếu.

CharlesBo.jpg

ĐHY đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại hội nghị do Ủy ban các HĐGM Liên Hiệp Âu châu, gọi tắt là  COMECE triệu tập tại Brruxelles bên Bỉ ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hội ghị đã được tổ chức với sự đóng góp của Hiệp hội liên đới kitô thế giới và tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ.

ĐHY đã trình bầy tình hình Myanmar thoát khỏi ách cai trị độc tài của quân đội kéo dài 50 năm. Ngài cho biết Myanmar đang phải đương đầu với nhiều thách đố cam go, trong đó có việc tái phân chia công bằng các tài nguyên thiên nhiên, nạn nghèo túng lan tràn trong nước, việc giáo dục phổ thông và săn sóc sức khỏe có nhiều hạn chế, nạn buôn người và việc sản xuất thuốc phiện ồ ạt. Myanmar là quốc gia sản xuất nhiều thuốc phiện hàng thứ hai trên thế giới sau Afghanistan.

ĐHY Bo cũng đề cập tới sự kiện tự do tôn giáo và tự do lương tâm bị rất nhiều hạn chế. Đặc biệt trầm trọng là tình trạng sống của thổ dân Rohingya, đa số theo Hồi giáo đã luôn luôn bị kỳ thị và áp lực gia tăng của chính quyền Naypydaw. Ngài cũng cho biết các âu lo của Giáo Hội Công Giáo trước 4 luật mới liên quan tới việc bảo vệ chủng tộc và tôn giáo do Quốc hội cũ thông qua năm ngoái dưới áp lực của các nhóm Phật giáo cấp tiến. Luật mới gồm các biện pháp cấm hôn nhân hỗn hợp, cải đạo, đa thê và  kiểm soát sinh sản. Vì thế ĐHY đã yêu cầu Liên Hiệp Âu châu và cộng đồng thế giới hỗ trợ tiến trình dân chủ non yếu của  Myanmar, đặc biệt trong lãnh vực chống nạn nghèo đói, thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh cho dân cũng như giải quyết các xung khắc chủng tộc và tôn giáo. ĐHY cũng cho biết Giáo Hội công giáo đã luôn luôn dấn thân bảo vệ các quyền con người, thăng tiến hoà bình và hoà giải trong nước, đặc biệt qua cuộc đối thoại liên tôn (SD 26-5-2016)

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 27.05.2016)