Đến Đại hội Giới trẻ để ‘tìm lại’ đức tin?

«Tôi không còn biết tôi có còn tin ở Chúa.» Lời thổ lộ thật ngạc nhiên và thường được nghe nhiều lần trong những ngày JMJ. Ngạc nhiên vì do các bạn trẻ đi tham dự ngày này nói lên.

gioitre.jpg 

Không phải là chuyện bình thường khi dành 15 ngày hè để đi dự ngày JMJ mà mình không biết Chúa là ai và mình có đức tin hay không. Vì thế, không vơ đũa cả nắm và mỗi người có những khác biệt riêng của mình nhưng trong số 1250 bạn trẻ đi cùng chúng tôi tuần đầu tiên, rất nhiều người có một điểm chung. Khi còn nhỏ, họ nhận giáo dục kitô giáo và bây giờ thành người lớn, như thử họ không còn mặc vừa áo quần cũ của mình nữa.

 

Họ đã mất đức tin, họ không biết làm thế nào để tìm lại con đường cầu nguyện. Vì thế họ đến đây để «xem» mình còn tin, hay để «tìm lại» đức tin, một đức tin người lớn và theo thời của mình.

 

Thật tuyệt vời khi thấy mỗi ngày họ mỗi triển nở trong đời sống nội tâm ï vừa tìm lại được. Với đa số, họ tìm lại được đời sống thiêng liêng nhờ bí tích giải hòa. Các trao đổi lâu dài và cá nhân là dịp để ghi nhận sự cô đơn vô cùng của họ trước các hành động, tương quan và tương lai của họ. Những gị họ nói khi chia sẻ và xưng tội thì luôn sâu đậm và rất nghiêm túc (dù họ còn rất trẻ…)

 

Khi Đức Giáo hoàng đến Krakow, họ đã khác hơn với cách đây 10 ngày. An bình và vui vẻ, đa số đã tìm được một quan hệ riêng tư với Chúa, và đã có một kinh nghiệm mới với Giáo hội. Chính họ sẽ làm kinh nghiệm này sống, họ sẽ được thúc đẩy qua chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, làm Giáo hội luôn trung thành hơn với Tin Mừng: «Phúc thay ai có lòng thương xót, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.»

 

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 29.07.2016/
lavie.fr, Linh mục David Gréa, 2016-07-28)