Cử hành “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” lần thứ hai

WHĐ (13.08.2016) – Trong dịp cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” lần thứ hai,ngày 01-09-2016, Đức Thánh Cha  Phanxicô sẽ chủ sự Giờ kinh Chiều lúc 17 giờ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố như trên.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chủ sự một buổi cử hành “Phụng vụ Lời Chúa” trong Ngày này; và cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, đã thuyết giảng sau bài Phúc âm.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập hồi tháng Tám năm ngoái, qua bức thư gửi Đức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, và Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu. Ngày này được ấn định cử hành vào 01 tháng Chín hằng năm.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” là cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu làquản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã huỷ hoại môi trường.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư trước khi cử hành Ngày này lần đầu tiên, Đức Thánh Cha đã nói: “Hợp lời cầu nguyện với các anh chị em Chính thống giáo của chúng ta và với tất cả mọi người thiện chí, chúng ta muốn góp phần vào việc tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng sinh thái hiện đang kềm kẹp nhân loại”.

Quả vậy, “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập để tiếp nối sáng kiến của các Giáo hội Chính thống. Chính Đức Thượng phụ Constantinopolis là Dimitrios I đã thiết lập Ngày này vào năm 1989.

 

Minh Đức