Công nghệ mới – phương tiện loan truyền đức tin cho người trẻ

Jakarta – Hội nghị quốc gia Indonesia về giáo lý với chủ đề “Đức tin trong gia đình: nền tảng của xã hội Indonesia đang biến chuyển”, đã được tổ chức tại Makassar, miền nam Sulawesi trong 5 ngày, với sự tham dự của các thần học gia, Giám mục, Linh mục và giáo lý viên giáo dân đến từ 37 Giáo phận.

smartphone.jpgHội nghị được tổ chức với sự cộng tác của Ủy ban Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia, đã thảo luận về mối liên hệ giữa gia đình, các phát minh kỹ thuật và loan truyền đức tin..

Giáo sư Eko Indrajid, một chuyên viên tin học giải thích: “chúng ta đang ở trong thời đại thông tin hiện đại, với một số công cụ tiện dụng. Những thứ này có nguy cơ làm cho người ta xa cách nhau, bởi vì mọi gnười quá bận rộn với các tiện ích riêng và không có thời giờ để nói chuyện với hành xóm của mình.”

Cha FX Adisusanto, giám đốc ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục nói với hãng tin Asia rằng chủ đề về mối liên hệ giữa gia đình và các phương tiện kỹ thuật mới phải được thảo luận một cách khẩn cấp giữa các phụ huynh, các Giám mục và giáo lý viên. Mục đích là tìm ra những cách thức mới để dùng những khám phá mới vì lợi ích của xã hội, dùng chúng trong cách dạy giáo lý hiện đại.

Các tham dự viên đã thảo luận về một số phương cách sáng tạo về giao tiếp với những người trẻ. Để thúc đẩy sự hiểu biết về môi trường xã hội mới theo quan điểm của Giáo Hội, các giám mục đã quyết định yêu cầu một số linh mục trẻ nghiên cứu các công nghệ hiện đại, để họ có thể giúp đỡ trong việc phát triển một ủy ban mới.

(Hồng Thủy, RadioVaticana 17.09.2016/ Asia News 16/09/2016)