Chuyên gia về truyền thông: ĐGH Phanxiô hoạt động phù hợp đầy đủ giá trị của ngài

“Hành động tác động mạnh hơn lời nói.” Đây là câu nói tạo tiếng vang phổ biến đối với mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả các lĩnh vực tập trung từ ngữ của thông tin liên lạc. Kết quả là, những vị trí chiếm hữu ấy như truyền thông công cộng trên khắp thế giới đều có một trách nhiệm rộng lớn hơn, từ đó hành động có động lực đến hàng triệu người.

DGH.jpgCharles Marsh, Giáo sư Đại học Kansas:

“Thế giới đang theo dõi chúng ta từng giây phút, chúng ta hãy quyết định những gì chúng ta muốn đại diện. Chúng ta hãy cùng nhau và cố gắng sống cuộc sống của mình trong một cách thức mà làm sao thể hiện được giá trị của chúng ta … Bởi điều đó là việc làm quan trọng đối với các trường đại học, và các tập đoàn, nhưng thiên đàng, đối với Giáo hội để làm điều đó trở nên rất quan trọng.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đứng ngoài đám đông trong vấn đề này. Thông qua hành động của ngài, không có ý định về phương tiện truyền thông xã hội, và những buổi triều yết chung, ngài đã tạo ra một dấu ấn toàn diện và thông điệp gửi đến thế giới. Đặc biệt năm nay, ngài truyền đạt lòng thương xót và hy vọng.

Charles Marsh:

“Đôi khi chỉ một hình ảnh có sức mạnh kết tinh rất nhiều về những gì chúng ta tin và mặc dù tôi không phải là người Công Giáo, những tôi có sự tôn trọng Đức Thánh Cha Phanxicô sâu sắc. Vì vậy, hôm qua tôi nhìn thấy ngài thực sự kết tinh một thông điệp của lòng thương xót. Tôi nghĩ ngài tin rằng với mỗi phân tử sự sống của ngài và rằng chính từ ngài tỏa ra.”  

Đức Thánh Cha Phanxicô minh họa bằng những điển hình làm thế nào để sử dụng truyền thông và công nghệ, không phải là một công cụ để rao giảng, mà là một bổ sung cho thông điệp của lòng thương xót mà ngài miêu tả sinh động qua hành động của mình trong việc giúp đỡ người nghèo, cứu người tị nạn, và chăm sóc cho người bệnh và bị cầm tù.

Đối với những tín hữu và người không niềm tin đều như nhau, tính thống nhất bằng cách sống những gì ngài tin là truyền cảm hứng. Ngài giao tiếp mà không hề nói chuyện. Mọi người nhìn ngài là ai, ngài sống như thế nào và những gì ngài tin, những điều ấy sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ hơn nhiều.

Charles Marsh:

“Nếu tất cả chúng ta ai nấy đều sống với giá trị của mình và thấy mỗi người chúng ta là một con người quý giá, thế giới sẽ được biến đổi và nó sẽ là thiên đường trên trái đất.”

Những hành động của Đức Thánh Cha Phanxicô chạm vào trái tim của tất cả mọi người, nơi mà giao tiếp bằng lời không thể tiếp cận. Với dấu ấn được thiết lập của mình, có vẻ như ngài sẽ tiếp tục thúc đẩy lòng thương xót và sự hiểu biết giữa các dân tộc và các quốc gia một hành động tại một thời điểm.

Jos. Tú Nạc, NMS