CĐ LCTX TGP Sài Gòn và Hạt Hốc Môn viếng Linh mục Giacôbê Nguyễn Kim Điền

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Hốc Môn đã đến viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Linh mục  Giacôbê Nguyễn Kim Điền lúc 10 giờ 00′ ngày 18/2/2014 tại Giáo xứ Tân Mỹ.

Xin Click vào đây để xem hình