Hình gia đình cầu nguyện núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ 23/5/2014

Nhóm cầu nguyện núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi cầu nguyện vào thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ00′. Thứ Sáu ngày 23/5/2014 Gia đình cùng hiệp thông cầu nguyện với Chủ đề: “Cầu cho các linh hồn”. 

Xin Click vào đây để xem hình