Các quan chức Vatican, hàng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi TT Trump tuân thủ hiệp định khí hậu Paris

Hai quan chức Vatican và phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phản ứng trước báo động về tin tức rằng Tổng thống Donald Trump dự định sẽ kéo Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris về thay đổi khí hậu.
Các quan chức Vatican, hàng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi TT Trump tuân thủ hiệp định khí hậu Paris

Đức Hồng y Peter Turkson, trưởng Thánh Bộ phụ trách Phát triển Con người Toàn diện của Vatican nói: “Điều này đối với chúng tôi là điều mà chúng tôi hy vọng sẽ không xảy ra.” Phát biểu tại Hoa Thịnh Đốn, trong một lần xuất hiện tại Đại học Georgetown, ngài nói rằng Đức Thánh Cha đã thúc đẩy một thỏa thuận mạnh mẽ tại Paris. Đức hồng y nói rằng các vấn đề như thay đổi khí hậu “nên được đưa ra khỏi cuộc thảo luận chính trị và không nên bị chính trị hoá.”

Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, cựu đại diện của Vatican tại Liên Hiệp quốc, cũng đại diện tại Georgetown, nhận thấy kế hoạch của Tổng thống Trump là bằng chứng về một “xu hướng dân tộc chủ nghĩa” ở Âu châu và Hoa Kỳ. Ngài chỉ ra rằng Vatican phản đối xu hướng này, nói rằng: “Có hai viễn ảnh. Thứ nhất cho rằng giải pháp đối với các vấn đề hôm nay đến bằng cách tự nó khép kín với tư cách là một quốc gia. Thứ hai được biết nếu chúng tôi tham gia những lực lượng, chúng tôi ắt phải giải quyết vấn đề.”

Đức Giám mục Oscar Cantu, người đứng đầu ủy ban hòa bình và công lý quốc tế cho hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã viết cho các quan chức hàng đầu của chính quyền Trump, lập luận chống lại việc rút khỏi hiệp định Paris. Ngài chỉ ra rằng các giám mục Hoa Kỳ về việc “ủng hộ hồ sơ hành động thận trọng để giảm nhẹ những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.”

Đức Giám mục Cantu nói Đức Thánh Cha đã tính toán thời gian ban hành thông điệp Laudato Si của mình, kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nhau làm việc tại Paris để đi đến một thỏa thuận …” Ngài nói: “Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng đưa ra cam kết thực hiện ở đó.”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn