Các Ki-tô hữu và tín hữu Hồi giáo được mời gọi theo gương lòng thương xót của Thiên Chúa

Vatican – Nhân dịp tháng Ramadan và lễ hội ‘Id al-Fitr, kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên tôn đã gửi một sứ điệp với những lời chúc mừng đến cho các tín hữu Hồi giáo. Ngài cầu chúc các anh chị em Hồi giáo toàn thế giới sự chay tịnh phong phú về tinh thần, được trợ giúp bởi các việc làm tốt và một lễ hội vui tươi.

Id-al-Fitr.jpgSứ điệp của Đức Hồng Y có tựa đề “Ki-tô hữu và tín hữu Hồi giáo –  người lãnh nhận và khí cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa”, đặt trọng tâm vào niềm tin chung vào một Thiên Chúa thương xót. Đức Hồng Y nói: “Lòng thương xót của Thiên Chúa được bày tỏ cách đặc biệt qua việc Ngài tha thứ các lỗi lầm của chúng ta”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh: “Chúng ta, Các Ki-tô hữu và tín hữu Hồi giáo được mời gọi cố gắng bắt chước lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài yêu cầu các Ki-tô hữu và tín hữu Hồi giáo có lòng thương xót và cảm thông đối với ngừơi khác, đặc biệt những người đang đau khổ dưới bất cứ hình thức nào. Thiên Chúa cũng kêu gọi chúng ta tha thứ cho người khác.”

Nhìn vào nhân loại ngày nay, chúng ta đau buồn nhìn thấy qua nhiều nạn nhân của tấn kích và bạo lực, đặc biệt các người già, trẻ em và phụ nữ, cũng như nạn nhân của các vụ buôn người, những người đau khổ vì nghèo khổ, bịnh tật, các thiên tai tự nhiên và thất nghiệp. Chúng ta không thể nhắm mắt trươc các thực tại này hay quay đi trước các đau thương này. Đúng là thực tế thì phức tạp và nhiều khi vượt quá khả năng của chúng ta. Do đó điều quan trọng là chúng ta cùng nhau hành động trong việc trợ giúp các người đau khổ. Thật là một nguồm hy vọng khi chúng ta thấy các Ki-tô hữu và tín hữu Hồi giáo nắm tay nhau giúp đỡ những người đau khổ. Khi nắm tay nhau cùng làm việc, chúng ta thực hiện lệnh truyền của Thiên Chúa chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa và như thế cung cấp một chứng từ đáng tin cậy hơn, cách cá nhân và cộng đoàn, cho niềm tin của chúng ta”.

Đức Hồng Y cầu xin Chúa giúp chúng ta tiến bước trên con đường của sự tốt lành và cảm thông.

(Hồng Thủy Op, RadioVaticana 18.06.2016)