Các cuộc thâu băng cho thấy Đức Phanxicô cứng rắn trước các chi tiêu hoang phí

Roma, 2015-11-05 (cath.ch-apic) Ngày 13 tháng 7-2013, Đức Phanxicô có buổi nói chuyện với các thành viên của Hội đồng tái tổ chức các dịch vụ kinh tế-quản trị của Vatican (COSEA) mà ngài vừa thành lập.

PopeFrancis.jpg

Ngài tỏ ra cho thấy mình cương quyết với các cộng tác viên của mình, những người được giao nhiệm vụ sắp đặt lại hệ thống kinh tế của quốc gia nhỏ bé này. Các lời tuyên bố của ngài là mật nhưng được thâu lại. Nội dung cuộc thâu này bị tiết lộ trong quyển sách Đàng thánh giá của ký giả Gianluigi Nuzzi, quyển sách phát hành ở Ý ngày 5 tháng 11-2015 đưa ra một loạt vụ bê bối tài chánh của Vatican.

“Phải làm sáng tỏ hơn các dịch vụ tài chánh của Tòa Thánh và phải làm minh bạch hơn”, Đức Giáo hoàng Argentina mở đầu nói, lúc đó ngài vừa mới được bầu lên bốn tháng. Trước các thành viên của COSEA, ngài đưa ra một số ví dụ để giúp họ suy nghĩ. Số nhân viên tăng quá nhiều, ngài ghi nhận. Và như thế phải tiêu nhiều tiền, cần nên tránh (…) Có những chi tiêu mà nguồn gốc không được rõ ràng trong các tiến trình. Điều này thấy được trong các bản kết toán. (…) Tôi nghĩ phải đào sâu trong công việc minh bạch nguồn gốc các chi tiêu và các thể thức trả tiền”.

Không trả tiền!

Đức Giáo hoàng không bị lừa về một vài chi tiêu thổi phồng: “Nếu có một việc làm mà không lập bản dự toán, không có phép thì không trả tiền”. Và nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo cho ví dụ cụ thể: “Đối với thư viện, bản dự toán là 100 và đã trả 200. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trả thêm một chút? Được, nhưng có trong bản dự toán hay không?” Nếu không có thì “không trả tiền!”, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, ngài yêu cầu phải có kỷ luật hơn. “Quỹ không trật tự, phải làm cho có trật tự”, cựu Tổng Giám mục Buenos Aires nhấn mạnh.

Trung thành với chính mình, khi đó Đức Phanxicô kể cho cử tọa nghe một giai thoại trong những năm làm việc ở Argentina của mình: “Khi tôi làm giám tỉnh Dòng Tên ở Buenos Aires, cha quản lý Dòng cho chúng tôi biết, Dòng Tên của Argentina có một số chủng viện, và cha đã đầu tư vào ngân hàng uy tín và trung thực (…) Sau đó nhà Dòng có một cha quản lý mới, cha này đến ngân hàng để kiểm (…). Cha khám phá trên 60% tiền đầu tư là cho các công ty chế tạo vũ khí vay”. Và Đức Giáo hoàng kết luận: “Chúa đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm trong việc quản trị của cải của Giáo hội và các công việc tông đồ của chúng ta”.

Công việc của Hội đồng tái tổ chức các dịch vụ kinh tế-quản trị của Vatican đã chính thức xong vào tháng 5-2014. Thời gian để chuyển tiếp các thẩm quyền qua Văn phòng Kinh tế vừa được Đức Phanxicô thành lập trước đó ba tháng.

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 07.11.2015/
cath.ch, 2015-11-05)