Ca sỹ nhạc sỹ Elton Jon nói là muốn gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô

Ca sỹ nhạc sỹ người Anh nói rằng Đức Giáo hoàng đã đưa Giáo hội ‘vào thế kỷ XXI.’ Elton Jon nói là muốn gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô, người mà trước đó ông đã mô tả là ‘anh hùng.’

Trên BBC Radio 4, ông nói rằng mình xem Đức Giáo hoàng Phanxicô là ‘đồng minh’ trong quan điểm về các quan hệ đồng tính, chống lại các giám mục bảo thủ của Phi châu.
 

‘Tôi cá ngài là người như thế. Ngài vừa tổ chức họp Hội đồng ở Roma, và tôi nghĩ ngài đang đấu một trận chiến với các hồng y và giám mục Phi châu.’
 

Elton John cho rằng, thông điệp của Đức Giáo hoàng là: ‘Cứ tiến tới, cứ thúc đẩy. Thay đổi là chuyện rất khó, đặc biệt là trong Giáo hội Công giáo, bạn không thể làm được một sớm một chiều, bạn không thuyết phục người khác, nhưng cứ tiến tới và cứ đi, cuối cùng bức tường sẽ đổ. Tôi nghĩ ngài cùng phe với mình.’
 

Danh ca này, đang trong tình trạng hôn nhân đồng tính, thêm rằng: ‘Tôi rất muốn được gặp ngài. Tôi không phải người Công giáo, nhưng ngay từ ngày đầu được bầu lên, ngài đã cố gắng đem lại một thông điệp mới và thay đổi Giáo hội và đưa Giáo hội vào trong thế kỷ XXI. Trở thành một Giáo hội bao dung. Ngài đã đem lại hi vọng và thay đổi.’
 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch