Bộ Phong Thánh công bố các sặc lệnh liên quan tới 9 Tân chân phước và 6 Đấng đáng kính

VATICĂNG: Sáng mùng 8 tháng 7 vừa qua ĐTC đã tiếp ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố các sắc lệnh liên quan tới 9 tân Chân phước và 6 Đấng đáng kính.

Bộ Phong Thánh công bố các sặc lệnh liên quan tới 9 Tân chân phước và 6 Đấng đáng kính

Tân chân phước Giuseppe Mayr-Nusser

GiuseppeMayr-Nusser.jpgSắc lệnh thứ nhất nhìn nhận phép lạ nhờ lời bầu cử của Đấng đáng kính Luigi Antonio Rosa Ormières, Linh mục sáng lập dòng các Nữ Tu Thiên Thần Bản Mệnh, sinh năm 1809 qua đời năm 1890.

Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận cái chết tử đạo của các vị Tôi tớ Chúa Antonio Arribas Hortiguela và 6 bạn, Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bị giết vì đức tin ngày 29 tháng 9 năm 1936.

Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cái chết tử đạo của vị Tôi tớ Chúa Giuseppe Mayr-Nusser, giáo dân bị giết vì đức tin ngày 24 tháng hai năm 1945.

Sáu sắc  lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị Tôi tớ Chúa:
– Alfonso Gallegos dòng các tu sĩ Agostino Recolletti, Giám Mục phụ tá giáo phận Sacramento, sinh năm 1931 qua đời năm 1991;
– Raffaele Sánchez García, Linh mục giáo phận, sinh năm 1911 qua đời năm 1973;
– Andrea Filomeno García Acosta, giáo dân dòng Anh em hèn mọn, sinh năm 1800 qua đời năm 1853;
– Giuseppe Marchetti, Linh mục dòng các Thừa Sai thánh Carlo, sinh năm 1869 qua đời năm 1896;
– Giacomo Viale, Linh mục dòng Anh em hèn mọn, cha sở Bordigherra, sinh năm 1820 qua đời năm 1912;
– Maria Pia Thánh Giá, sáng lập dòng các Nữ Tu chịu đóng đinh chầu Thánh Thể, sinh năm 1847 qua đời năm 1919.

Trong số các tân chân phước nổi bật nhất là chân phước Giuseppe Mayr-Nusser cha gia đình, chết vì bị bắt buộc gia nhập lực lượng mật vụ Đức quốc xã, nhưng từ chối thề vâng lời Hitler. Vì thế ông bị gửi tới trại tập trung Dachau, bị chết vì mệt và bị hành hạ trong khi di chuyển.

Trong khi 7 chân phước thừa sai người Tây Ban Nha bị giết ngày 29 tháng 9 năm 1936 trong thời nội chiến Tây Ban Nha.

Còn cha Luigi Antonio Rosa Ormières là nhà giáo dục, đặc biệt của dân nghèo (SD 8-7-2016))

 

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 09.07.2016)