Bảy Chân phước được phong hiển thánh; bốn vị khác được phong chân phước

Tòa thánh Vatican đã công bố rằng bảy tân hiển thánh sẽ được tôn phong vào ngày 16 tháng Mười; và bốn ứng cử viên đã tiến gần hơn đến án tuyên phong chân phước.

 brochero.jpg
Chân phước José Gabriel del Rosario Brochero

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự nghi lễ phong thánh vào Chúa Nhật cho:

– Chân phước Salomon Leclerq (1745- 1792), một thành viên người Pháp của Christian Brothers De La Salle;
– Chân phước José Sanchez del Rio (1913- 1928), tử đạo cách mạng Cristero, Mexicô
– Chân phước Manuel Gonzalez Garcia (1877- 1940), giám mục Tây Ban Nha;
– Chân Phước Ludovico Pavoni (1784- 1849), linh mục người Ý;
– Chân phước Alfonso Marico Fusco (1839-1910), linh mục người Ý;
– Chân phước Elisabeth de la Trinité (1880- 1906), tu sỹ người Pháp; và
– Chân phước José Gabriel del Rosario Brochero (1840- 1914), một linh mục người Argentina

Trong một thông báo riêng, Bộ Tuyên Thánh với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sắc lệnh minh chứng về “nhân đức anh hùng” của bốn vị tôi tớ, những người hiện giờ sẽ có đủ điều kiện cho việc phong chân phước nếu một phép lạ được cho là sự cầu bầu của họ. Gồm các vị:

– Luis Zambrano Blanco (1909- 1983), linh mục Tây Ban Nha;

– Tiburcio Arnaiz Munoz (1865- 1926), linh mục dòng Tên người Tây Ban Nha;

– Teresa Spinelli (1789- 1850), tu sỹ người Ý; và
– Maria Costanza Panas, sinh tại Agnese Pacifica (1896- 1963), tu sỹ người Ý.

(Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net 13.10.2016)