Bài hát trác tuyệt dâng Đức Trinh Nữ trong Thánh Lễ bế mạc Ngày GTTG Krakow

Đức Thánh Cha trên chiếc xe của giáo hoàng để đến Campus Misericordiae chưa đến 09:00. Hơn nửa triệu thanh thiếu niên đã trải qua đêm cầu nguyện canh thức. Đức Thánh Cha Phanxicô di chuyển trên xe hơn nửa giờ để chào và ban phép lành cho họ.

 

Đức Thánh Cha trên chiếc xe của giáo hoàng để đến Campus Misericordiae chưa đến 09:00.

Hơn nửa triệu thanh thiếu niên đã trải qua đêm cầu nguyện canh thức. Đức Thánh Cha Phanxicô di chuyển trên xe hơn nửa giờ để chào và ban phép lành cho họ.

Ca sĩ Israel Noa đã phụ trách thiết lập giai điệu của sự kiện này thông qua âm nhạc đầy cảm hứng của mình. Cô đã hát, trong số những bài hát khác, bài Ave Maria xúc động này.

Video: https://youtu.be/2SEN1-EAfvY

Jos. Tú Nạc, NMS