Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Tacloban, Phillipines

papa“Chúng ta có một vị thượng tế, Đấng có khả năng cảm thông với những yếu đuối của chúng ta. Đức Giêsu giống như chúng ta. Đức Giêsu đã sống y hệt chúng ta và giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi vì Người không phải là tội nhân. Nhưng để giống chúng ta hơn, Người đã nhận lấy điều kiện và thân phận tội lỗi của chúng ta. Người đã tự xếp mình vào hàng tội nhân. Đây là điều Thánh Phaolô đã nói với chúng ta. Đức Giêsu luôn đi trước chúng ta và khi chúng ta trải qua một kinh nghiệm, một thập giá, Người đã trải qua tất cả những điều đó trước chúng ta rồi. Và nếu hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây sau 14 tháng, chính xác là 14 tháng sau cuộc hoành hành của siêu bão Haiyan, đó là bởi vì chúng ta biết chắc rằng đức tin của chúng ta sẽ không suy yếu vì Đức Giêsu đã ở đây, trước chúng ta. Trong cuộc thương khó của mình, Đức Giêsu đã nhận lấy hết mọi nỗi đau khổ của chúng ta. Vì thế, Người có thể hiểu chúng ta, như chúng ta nghe thấy nơi bài đọc một.

Tôi xin chia sẻ với anh chị em những tâm tình từ con tim tôi. Ở Roma, khi tôi nhìn thấy tai ương này xảy đến với anh chị em, tôi đã cảm thấy là tôi phải đến đây. Trong những ngày đó, tôi quyết định sẽ đến đây. Và tôi đang ở đây với anh chị em, hơi trễ một chút nhưng tôi đang ở đây. Tôi đến để nói với anh chị em rằng Đức Giêsu là Đức Chúa. Và Người không bao giờ khiến chúng ta suy sụp. Anh chị em có thể nói: “Nhưng thưa cha, con đã rất suy sụp vì con đã mất rất nhiều thứ, nhà cửa, kế sinh nhai.” Sự thật là thế nếu anh chị em chia sẻ với tôi như vậy và tôi tôn trọng những tâm tình của anh chị em. Nhưng Đức Giêsu đã ở đó, bị đóng đinh trên thập giá và từ đó, Người không để chúng ta suy sụp. Người đã được thánh hiến như là Đức Chúa với vương quyền và ở đó Người trải nghiệm tất cả những nỗi thống khổ mà chúng ta trải qua. Đức Giêsu là Đức Chúa. Và Đức Chúa từ cây thập giá đang ở đó vì anh chị em. Giống y hệt như anh chị em trong mọi thứ. Đó là lý do vì sao chúng ta có một Đức Chúa đã khóc với chúng ta và bước đi với chúng ta trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc sống.

Nhiều người trong anh chị em đã mất tất cả. Tôi không biết phải nói gì với anh chị em. Nhưng Chúa thì biết sẽ nói gì với anh chị em. Một số trong anh chị em đã mất đi người thân trong gia đình. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ thinh lặng và bước đi cùng với anh chị em với con tim thinh lặng của tôi. Nhiều người trong anh chị em đã hỏi Chúa – Tại sao vậy Chúa? Và với từng người trong anh chị em, từng con tim, Đức Kitô trả lời bằng con tim của Người trên thập giá. Tôi không có lời nào hơn dành cho anh chị em. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô. Người là Đức Chúa. Người hiểu chúng ta vì Người đã trải qua tất cả những thử thách mà chúng ta, chính anh chị em, đã trải qua. Và đứng bên cạnh thập giá là Mẹ của Người. Chúng ta hệt như đứa con nhỏ trong những khoảnh khắc đau đớn và không thể hiểu được gì nữa. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nắm lấy tay Mẹ thật chặt và nói “Mẹ ơi” – giống như một đứa bé thường làm khi sợ hãi. Đó có lẽ là những lời duy nhất chúng ta có thể thân thưa trong những lúc khó khăn – “Mẹ ơi”.

Chúng ta hãy dành ít phút thinh lặng cùng nhau và cùng nhìn lên Đức Kitô trên thập giá. Người hiểu chúng ta vì Người đã chịu đựng mọi thứ. Hãy nhìn lên Mẹ của chúng ta và, giống như một đứa con thơ bé, chúng ta hãy nắm lấy tà áo của Mẹ và hãy thực lòng thân thưa “Mẹ ơi”. Trong thinh lặng, hãy nói với Mẹ điều mà anh chị em đang cảm thấy trong lòng. Chúng ta biết rằng chúng ta có một người Mẹ là Mẹ Maria và một người Anh Cả là Đức Giêsu. Chúng ta không cô đơn. Chúng ta cũng có nhiều anh chị em nữa, những người đã đến giúp đỡ chúng ta trong những lúc gặp tai ương. Chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ thấy mình giống như anh chị em của nhau hơn vì chúng ta biết giúp đỡ nhau.

Đây là những điều đến từ con tim tôi. Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi không có được lời nào khác để diễn tả chính mình. Xin hãy biết rằng Đức Giêsu không bao giờ khiến anh chị em suy sụp. Hãy biết rằng sự hiền dịu của Đức Maria không khiến anh chị em suy sụp. Và khi nắm lấy tà áo Mẹ và với sức mạnh đến từ tình yêu của Đức Giêsu trên thập giá, chúng ta hãy tiến tới, cùng bước với nhau như là những anh chị em trong Chúa.”

 

Chuyển ngữ: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ