Ba chiến thuật của Thánh Têrêxa để thắng chước cám dỗ

Trong quyển sách của mình, Têrêxa Lisieux: Cô gái được cưng chiều, nhà truyền giáo, nhà tiến sĩ, (Teresa de Lisieux: la mimada, la misionada, la doctora), linh mục Angel Rossi đưa ra ba chiến thuật mà Thánh Têrêxa dùng để thắng chước cám dỗ:

TheresaLisieux.jpg

 

1.Trực diện với sự dữ, không được sợ và phải diện đối diện, trong sự thật, quay lưng lại với cám dỗ là “giết nó bằng sự dửng dưng”.

 

2.Đi thẳng đến Chúa Giêsu, nói với Ngài những gì đang xảy ra với mình và cũng có thể, kể cho một người nào đó hơn mình về mặt tâm linh, nhưng dù sao cũng luôn dùng chước cám dỗ này làm chất liệu để cầu nguyện.

 

3.Dâng hiến, sửa chữa qua những gì mình sống trong đau khổ để phục vụ người khác.

 

Về điểm thứ ba này, linh mục Angel Rossi nói thêm:

 

“Sẽ tốt cho mình khi trong cơn đau khổ của mình, có thể biết rằng ở gần mình hoặc ở xa mình, cũng có những người đang đau khổ giống như mình hoặc còn hơn mình. Và nhận biết, đau khổ của tôi bây giờ có ơn ích, khi tôi nhận biết có sự hiệp thông với các thánh.”

 

“Lời cầu nguyện của tôi hôm nay, đau khổ của tôi hôm nay, như  Van Deer Mer nói, là hạt giống mà tôi có can đảm đem ra ngoài trời, một vài hạt sẽ theo làn gió của Thần Khí bay đi đâu Ngài muốn, nó sẽ nảy mầm và cho hoa trái, hoa trái mà có thể tôi sẽ không bao giờ thấy trên trần thế này, nhưng trên Trời, nơi ơn phước sẽ đến khi Chúa cho chúng ta thấy những người mà chúng ta âm thầm chăm sóc qua lời cầu nguyện, qua của lễ và nhất là khi Chúa cho chúng ta thấy những người mà nhờ họ, chúng ta có được phép lạ của đức tin. Lúc đó, Chúa sẽ hôn chúng ta, nụ hôn mà chúng ta chờ ở Ngài,

 

Chúa sẽ gọi chúng ta và nói với chúng ta:

 

– Con xem đây, con ở trên Trời là nhờ bà cụ này dâng lên sự đau khổ của bà, nhờ em bé này đọc Kinh Lạy Cha mỗi buổi tối…

 

– Dạ vậy, nhưng con có biết họ đâu!

 

– Đâu có quan trọng, Ngài sẽ nói với chúng ta như vậy.”

 

Và cứ thế Ngài sẽ giới thiệu với chúng ta những người chúng ta chưa bao giờ gặp hoặc ngược lại, những người ở gần chúng ta, chăm sóc chúng ta “một cách vô hình” với tình yêu và của lễ là sự đau đớn của họ.

 

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 09.11.2015/
aleteia.org, 2015-11-06)