Ánh sáng và vinh quang (2.2.2015 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng

Thiên Chúa rằng:
29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

Suy niệm:

“Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, 
ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.” 
Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm chỉnh. 
Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai 
phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa. 
Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non 
thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. 
Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội 
và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. 
Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế? 
Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy.

Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ. 
Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng. 
Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng, 
chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-16). 
Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa 
vì hơn ai hết Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình. 
Dâng Con là nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa, 
ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời, 
dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo Luật dạy. 
Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến “Luật” (cc.23.24.27.39). 
Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào.

Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ. 
Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ. 
Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân? 
Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa. 
Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25), 
người được Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27). 
Chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy, 
Và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng Hài Nhi trên tay. 
Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu chuộc đến với mình. 
Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 
Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những người chung quanh.

Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng, 
cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,
và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có,
và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa,
xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.
Ðược như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

(Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.