3 phương cách để biết Chúa Giêsu Kitô – ĐTC nói

pope

(Tóm lược bài giảng của ĐTC Phanxicô, 20-10-2016.)

Giáo lý thì chưa đủ, chúng ta phải cầu nguyện để biết Chúa Giêsu.

Theo đài Vatian, trong suốt thánh lễ hằng ngày tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ĐTC Phanxicô khuyến khích các tín hữu hãy cầu nguyện. Ngài suy niệm từ thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêxô. Trong đó, vị tông đồ này đã cầu nguyện rằng họ có thể được củng cố với quyền năng Chúa Thánh Thần và chính Đức Kitô cư ngụ trong trái tim của họ.     

Trong bài đọc, thánh Phaolô nói về hoa trái mà ngài tìm thấy trong khi biết thực sự về con người Đức Kitô, và trong bài giảng hôm nay, ĐTC trình bày ba đòi hỏi mà chúng ta cũng có để biết thực sự Chúa Giêsu Kitô.

Đòi hỏi thứ nhất: Cầu nguyện

ĐTC nói: “Làm thế nào chúng ta có thể biết Đức Kitô, làm thế nào chúng ta hiểu được tình yêu của Người vốn vượt trên mọi hiểu biết của con người?”

ĐTC khẳng định rằng Đức Kitô hiện diện nơi chính Kinh thánh và chúng ta biết Người bằng cách đọc Kinh thánh hoặc khi chúng ta nghe Tin mừng trong Thánh lễ. Ngài nói: “Và việc học hỏi giáo lý dạy chúng ta biết Đức Kitô là ai.”

“Nhưng điều này thì chưa đủ”- ĐTC lưu ý: “Để hiểu được chiều dài – cao – sâu –  rộng của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cần dấn thân vào thói quen cầu nguyện trước tiên, như thánh Phaolô quỳ gối cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha xin gửi Thánh Thần đến với con để con biết Chúa Giêsu.’”   

Đòi hỏi thứ hai: Tôn thờ, Sùng kính

Để biết đích thực về Đức Kitô, ĐTC nhấn mạnh việc cầu nguyện tự chính nó thì chưa đủ.

Vì ĐTC nhắc lại lời của thánh Phaolô thêm trong việc cầu nguyện: “Tôn sùng mầu nhiệm này”, nghĩa là vượt xa trí hiểu của chúng ta và tinh thần tôn thờ hoặc sùng kính này mà thánh nhân van xin ân huệ này từ Thiên Chúa.  

“Chúng ta không thể biết Thiên Chúa nếu không có thói quen tôn thờ, sùng kính, hãy tôn thờ trong thinh lặng. Nếu không lầm, thì tôi tin rằng việc cầu nguyện tôn thờ này ít là chính chúng ta biết được, nó là điều tối thiểu mà chúng ta làm. Cho phép tôi nói điều này, hãy dành thì giờ trước Thiên Chúa, trước mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Hãy tôn thờ Người. Hãy ở đó trong thinh lặng, lặng thinh của tôn sùng. Người là Đấng Cứu Thế và tôi tôn thờ Người.”  

Đòi hỏi thứ 3: Ràng buộc chính chúng ta

ĐTC nói đòi hỏi thứ ba để biết thực về Đức Kitô và biết chính chúng ta, như là kết quả để ta quen với với việc nhìn nhận mình là những tội nhân.

ĐTC nói: “Chúng ta không thể tôn thờ Thiên Chúa nếu không ràng buộc chính mình. Để đi vào biển cả vô biên và vô cùng, nghĩa là mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, điều này cần thiết biết bao. Trước hết người cầu nguyện thốt lên rằng: ‘Lạy cha, xin gửi Thánh Thần đến để Ngài giúp con biết Chúa Giêsu. Kế đó, tôn thờ mầu nhiệm, đi vào mầu nhiệm và tôn thờ Người. Và sau cùng, hãy buộc chúng ta- ‘tôi là một người miệng lưỡi không thanh sạch.’”  

ĐTC kết luận rằng: “Khi cầu nguyện, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân huệ này (biết Chúa Giêsu) đến nỗi thánh Phaolô nài xin cho các tín hữu Êphêxô ân huệ này để biết và gặp được Đức Kitô.”

Chuyển ngữ từ zenit.org: Đình Ngọc SJ