Kénose là gì?

Tháng Ba 29, 2024 Admin 0

Thần học đôi khi sử dụng những từ ngữ mang tính học thuật này mà việc giải thích sẽ rất hữu ích… Hãy tìm hiểu […]