Thượng Hội Đồng về Gia Đình thảo luận vấn đề đón nhận hôn nhân đồng tính

 

                 Thực tế cuộc sống thách thức giáo thuyết

hôn-nhân-đồng-tính

Vào chiều thứ Hai, vợ chồng người Úc Ron và Marvis Pirola là những người trong ban điều hành Hôn nhân và Gia đình Công giáo Úc, vang lên lời phát biểu trong Hội nghị Thượng Hội Đồng về Gia Đình ở Vatican.

Lời chứng của họ lập tức cho thấy những kinh nghiệm thực tế trong cái nhìn hoàn toàn mới về việc tiếp cận vấn đề và thách đố các gia đình ngày nay đang phải đối mặt. Những kinh nghiệm chỉ ra những nội dung cụ thể mà giáo thuyết chưa tiếp cận.

Cặp vợ chồng này giải thích: “Chúng tôi cần cách thức mới và ngôn ngữ dễ dàng đi vào lòng người.”

“Giáo hội địa phương” đại diện bởi gia đình “có nhiều đóng góp cho Giáo Hội phổ quát trong vai trò phúc âm hóa”. “Ví dụ, Giáo Hội liên tục đối diện với căng thẳng về việc gìn giữ chân lý trong khi bày tỏ sự cảm thông và lòng xót thương. Gia đình cũng luôn phải đối diện với căng thẳng này.”

Cặp vợ chồng này đã lấy ví dụ liên quan đến đồng tính.

“Những người bạn của chúng tôi lập kế hoạch quy tụ gia đình vào dịp Giáng Sinh, đứa con đồng tính của họ nói anh muốn đưa bạn về nhà. Họ hoàn toàn tin vào giáo thuyết Giáo Hội và họ biết con cháu của họ sẽ đón nhận người con này và người bạn của anh vào gia đình. Lời đáp của họ có thể được tóm lại trong ba từ, ‘anh là con trai chúng tôi’”

Ron và Marvis giải thích, “đây là một khuôn mẫu của phúc âm hóa cho các giáo xứ khi họ phản hồi những tình huống tương tự nơi họ ở!”

Nguồn: Vatican Insider