Thánh lễ đầu tiên kính nhớ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Từ nay trở về sau, ngày 22 tháng 10 là ngày lễ nhớ thánh Gioan Phaolô II và đây là lần đầu tiên Giáo Hội cử hành lễ này. Đồng thời đây cũng là ngày mà Đức Gioan Phaolô II đã làm lễ mở tay cho triều đại Giáo Hoàng của ngài. Ngài đã chủ tế thánh lễ này sau 6 ngày kể từ ngày ngài được bầu làm Giáo Hoàng ngày 16/10/1978. Triều đại Giáo Hoàng của ngài cũng là một trong những triều đại dài nhất trong lịch sử Giáo Hội (26 năm), và thánh lễ phong thánh cho ngài cũng là một trong những thánh lễ đông nhất ở Quảng Trường Thánh Phêrô từ trước tới nay. Sau đây là nội dung đoạn video này: