Lòng can đảm của một con tim thổn thức khôn nguôi

Nếu anh chị em muốn tìm kiếm Thiên Chúa, anh chị em sẽ không gặp Ngài khi anh chị em ngồi trên một chiếc ghế thoải mái lướt nhìn qua các tạp chí, hay đang ngồi trên máy điện toán của mình.

Tìm kiếm Thiên Chúa nghĩa là có can đảm cất bước trên một hành trình nguy hiểm, nghĩa là đi theo tiếng gọi của con tim thổn thức khôn nguôi. Đó là ý chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ Ba, 10 tháng Hai tại nhà nguyện Santa Marta.

 

PopeFrancis-10Feb2015.jpg

Đức Thánh Cha đã bắt đầu những suy tư của ngài với bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế kể về việc Thiên Chúa tạo dựng nên con người “theo hình ảnh của Ngài”. Đức Thánh Cha đã phân tích về những nẻo đường đúng đắn và sai trái mà Kitô hữu có thể gặp phải trên đường tìm hiểu nguồn gốc và căn tính của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng chúng ta chắc chắn không thể tìm thấy hình ảnh Thiên Chúa “trên máy tính, hoặc trong những cuốn bách khoa toàn thư”. Trái lại, chúng ta chỉ có thể tìm thấy hình ảnh Thiên Chúa và “hiểu về căn tính của chúng ta” khi chúng ta dám cất bước “trong một cuộc hành trình”. Chẳng vậy, “chúng ta sẽ không bao giờ biết được khuôn mặt Thiên Chúa”:

“Những ai không bao giờ cất bước trong một hành trình, sẽ không bao giờ biết hình ảnh của Thiên Chúa, sẽ không bao giờ tìm thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Các kitô hữu ngồi một chỗ hay các Kitô hữu thụ động sẽ không bao giờ biết về khuôn mặt của Thiên Chúa: Họ không biết Ngài. Họ nói: “Thiên Chúa là như thế này, thế kia… nhưng những người thơ ơ sẽ không biết gì về Ngài. Anh chị em cần phải có một con tim thổn thức trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, sự thổn thức mà Thiên Chúa đặt trong tâm hồn mỗi người chúng ta và đưa chúng ta tiến về phía trước trong việc tìm kiếm Ngài”.

Một “bức biếm họa” về Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nói tiếp là dĩ nhiên “cất bước trên một hành trình như thế và để cho Thiên Chúa hay cuộc đời thử thách chúng ta nghĩa là đón nhận rủi ro.” Đó là những gì mà những nhân vật vĩ đại [của Kinh Thánh] như Êlia, hay Giêrêmia hay ông Giop đã làm khi đương đầu với những nguy hiểm và những cảm nhận mệt mỏi và mất lòng tin. Nhưng chúng ta cũng có những nguy cơ khác khi trở nên ù lì và do đó tạo ra sai lầm trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã chỉ ra điều này khi đề cập đến đoạn Tin Mừng trong đó các kinh sư và người Pharisêu quở trách Chúa Giêsu và các môn đệ ăn mà không rửa tay:

“Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp những người sợ cất bước trong hành trình tìm kiếm căn tính của mình và những người hài lòng với một hình ảnh biếm họa về Thiên Chúa. Đó là căn tính sai lạc. Những con người thờ ơ này đã làm câm nín sự thổn thức trong tâm hồn mình, họ mô tả Thiên Chúa với những giới răn và quên đi Ngài. ‘Các ngươi chỉ tuân theo các truyền thống con người khi bỏ qua lệnh truyền của Thiên Chúa’, và khi làm như vậy họ quay lưng lại với Thiên Chúa, không cất bước trong hành trình hướng về Thiên Chúa và khi họ cảm thấy không an toàn, họ lại chế tạo hay đặt ra nên một điều răn khác”.

Ân sủng để ở lại trong nẻo đường đoan chính

Đức Thánh Cha kết luận rằng “những ai hành động như trên thực ra đang đi trên ‘cái gọi là đạo’, nhưng chỉ là một con đường chẳng đi đến đâu, một con đường mơ mơ màng màng”.

“Hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta suy tư về hai đoạn văn này, như là hai thẻ căn cước mà tất cả chúng ta đều có. 1. Thiên Chúa đã dựng nên ta cách này. Ngài nói với chúng ta: ‘Hãy cất bước và con sẽ khám phá ra căn tính của con, vì con là hình ảnh của Thiên Chúa, con được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chỗi dậy và tìm kiếm Thiên Chúa. 2. Đừng lo lắng: hãy thực thi tất cả những giới răn này, và đây là Thiên Chúa. Đây là khuôn mặt của Thiên Chúa’. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn can đảm để cất bước trong cuộc hành trình tìm kiếm khuôn mặt của Chúa, khuôn mặt mà một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy, nhưng chúng ta phải tìm kiếm ngay ở đây, trên dương thế này”.
 

(Đặng Tự Do, VCN 13.02.2015)