Lễ Thánh gia thất: Trở nên của lễ hiến dâng

Hc 3,3-7. 14-17a / Cl 3,12-21 / Lc 2,22-40

Tin mừng hôm nay nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong bối cảnh đền thờ Giêrusalem, trung tâm tôn giáo trong đạo Do Thái, nơi thánh thiêng, vì có Thiên Chúa ngự. Thánh Luca, tác giả Tin mừng, đã hướng cái nhìn về trẻ nhỏ Giêsu.

– Trẻ nhỏ Giêsu được hiến dâng cho Thiên Chúa ngay từ thuở nhỏ : ý nghĩa tư tế.
– Trẻ nhỏ Giêsu là ơn cứu độ Chúa ban cho muôn dân : ý nghĩa cứu độ.
– Trẻ nhỏ Giêsu là mục tiêu cho người ta chống đối : ý nghĩa hy tế.

“Hiến dâng”, theo ngôn ngữ Do Thái dùng trong Cựu ước có nghĩa là “đứng trước” (stand before). Các tư tế và Lêvi “đứng trước” bàn thờ để thi hành chức vụ tư tế của mình. Trẻ Giêsu được hiến dâng choThiên Chúa như một của lễ, như một tư tế hòa giải nhân loại với Thiên Chúa.

Mừng lễ thánh Gia Thất là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ đến vai trò tư tế của mình. Khi được lãnh bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được hiến dâng cho Thiên Chúa.

“Cứu độ” là làm cho hạnh phúc, bình an, vui tươi về tinh thần cũng như thể lý. Trẻ nhỏ Giêsu là hạnh phúc, bình an, vui tươi cho cuộc đời kitô hữu, bởi vì Ngài được “Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, Người sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo, chữa lành các bệnh tật, loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa cứu độ”.

Mừng lễ Thánh Gia Thất là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ đến trách nhiệm đem hạnh phúc, bình an, vui tươi cho cuộc đời và cho con người.
“Hy tế” là chấp nhận từ bỏ chính mình; trẻ Giêsu sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bởi lẽ nếu không có hy tế, thì không có ơn cứu độ, Ngài sẽ chịu chết trên thập giá để cứu độ muôn dân.

Mừng lễ Thánh Gia Thất là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ đến vai trò hy tế trong đời sống. Người kitô hữu không thể chỉ biết phản ứng theo mức lợi lộc sung sướng cho mình; nhưng nhiều lúc phải biết chấp nhận hy sinh vì yêu thương.

Nếu mỗi gia đình kitô hữu biết nhìn đến Thánh Gia như lý tưởng của mình, biết sống tinh thần tư tế, cứu độ và hy tế, thì đời sống gia đình sẽ thật đẹp biết bao.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã thánh hóa mỗi gia đình chúng con
trong bí tích Hôn nhân;
Xin Chúa cũng giúp mỗi người chúng con
biết trân trọng đời sống gia đình
và nỗ lực xây dựng một gia đình thánh thiện
như Chúa muốn.
 

 

 

Tác giả bài viết: Lm. Alphongsô Vũ Đức Trung O.P.