Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu cho các gia đình 16/1/2015

Saigon City

Thứ Sáu ngày 16/1/2015 vào lúc 19giờ15. Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cùng hiệp dâng buổi cầu nguyện cho các gia đình tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ. Đến hiệp thông gồm Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Buổi đọc kinh được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19 giờ 15 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn

Xin Click vào đây để xem hình