ĐGH Phanxicô có kế hoạch thăm một nhà tù Roma vào Thứ Năm Tuần Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm nhà tù Rebibbia ở Roma vào buổi tối Thứ Năm Tuần Thánh. Ở đó, ngài sẽ cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa. Vào năm 2011, Đức Benedict XVI cũng đã đến thăm nhà tù này.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm nhà tù Rebibbia ở Roma vào buổi tối Thứ Năm Tuần Thánh. Ở đó, ngài sẽ cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa. Vào năm 2011, Đức Benedict XVI cũng đã đến thăm nhà tù này. 

 

Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà nguyện và rửa chân cho một số tù nhân. Ngài cũng sẽ thăm một nhà tù nữ gần đó, và ngài sẽ rửa chân cho họ.

 

Đây không phải là lần đầu tiên ngài đến thăm một trại cải tạo, cũng không phải là lần đầu tiên ngài rửa chân cho các tù nhân.

 

Việc rửa chân có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, người mà đã từng nhấn mạnh rằng tình yêu của mình dành cho các tầng lớp thấp nhất của xã hội trong suốt triều đại giáo hoàng.

 

Năm 2013, ngài đã rửa chân cho hàng chục tù nhân vị thành niên vào Thứ Năm Tuần Thánh. Ít nhất hai trong số các tù nhân là người Hồi giáo và hai phụ nữ. Năm ngoái, ngài đã cử hành thánh lễ cùng với những người già và bị bệnh tật.

 

Năm nay Thứ Năm Tuần Thánh vào ngày 2 tháng 4.

 

Jos. Tú Nạc, NMS