Tết, Tết là gì?

Tháng Một 23, 2020 Admin 0

Một năm bốn mùa Tạo Hoá tặng ban cho nhân loại, mùa nào cũng có những dấu ấn riêng và đặc trưng của nó. Đông […]

Tết

Tháng Hai 20, 2015 Admin 0

TẾT Ds 6, 22-27 ; 1 Tx 5, 16-24 ; Mt 5, 1-10 ; Pl  4, 4-8 ; Mt 6, 25-34   Dù ai buôn bán nơi đâu Nhớ […]