Không có ảnh

Những cái KHÔNG của Chúa

Tháng Tám 23, 2014 Admin 0

  1. KHÔNG NÓI DỐI – “Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn cho những người thừa hưởng lời hứa được biết về ý định bất […]