Người nghèo đã dạy tôi

Tháng Mười Hai 10, 2014 Admin 0

Tông đồ người nghèo, cái tên nghe có phần khác lạ, vì cứ sự thường, đối tượng của bất cứ hoạt động tông đồ nào […]