Mùa chờ đợi

Tháng Mười Một 24, 2020 Admin 0

Giê-ru-sa-lem, ngày lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, 3-12-2014 LM Giu-se Nguyễn Công Đoan S.J. WHĐ (23.11.2020) – “Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời […]

Mùa Chờ Đợi

Tháng Mười Hai 4, 2014 Admin 0

“Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người  đàn ông mặc áo trắng đứng bên […]