Lời Chúa: Mồng một tết

Tháng Hai 19, 2015 Admin 0

Hiếu thảo với Cha trên trời  MỒNG MỘT TẾT Lời Chúa:   Mt 6,25-34 25 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy […]