Lễ Tạ Ơn

Tháng Mười Một 25, 2014 Admin 0

  Ở Việt nam, thời Nhà Nguyễn, triều đình Huế, trong suốt 79 năm độc lập (1807- 1885), đàn Nam Giao luôn là nơi tổ chức […]