Lễ Chúa Thăng Thiên

Tháng Năm 29, 2019 Admin 0

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có […]

Lễ Chúa Thăng Thiên

Tháng Năm 11, 2018 Admin 0

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có […]