Không có ảnh

Lạy Chúa, Con Đây! (111)

Tháng Tám 3, 2015 Admin 0

Lạy Chúa, cuộc đời mang đến cho con nhiều người bạn  cuộc đời cũng đẩy rất nhiều người bạn xa con. Có những người bạn […]

Lạy Chúa, Con Đây! (99)

Tháng Năm 4, 2015 Admin 0

Lạy Chúa! những ngày con bị bệnh trong nhà Dòng là những ngày cô đơn và đau đớn.  Một mình giữa căn phòng rộng thênh […]