Gọi hồn và hồn gọi

Tháng Mười Một 14, 2014 Admin 0

    Nhiều người tin là có những thầy bùa có thể gọi hồn người chết về nhập vào người sống để nói chuyện.  Có […]