Cung thánh

Tháng Năm 18, 2017 Admin 0

Từ ngữ Từ ngữ “cung thánh” trong tiếng Việt được dịch từ tiếng La-tinh sanctuarium. Từ này, theo nghĩa đen, có nghĩa là đền thánh hay nơi thánh, phát xuất […]