Công Giáo và Tin Lành

Tháng Hai 27, 2015 Admin 0

Mình leo lên xe. Băng hai còn trống. Mình ngồi cô đơn. Xe sắp sửa lăn bánh, thì mộtchàng thanh niên phóng lên. Dòm mình […]