Kinh Sáng Danh

Tháng Năm 30, 2015 Admin 0

Chúng ta là kiếp phàm nhân, phận tro bụi, là kẻ xấu (Lc 11:13), tội lỗi ngập đầu, hoàn toàn bất xứng, nhưng chúng ta […]

Thinh lặng

Tháng Năm 30, 2015 Admin 0

Trong cuộc sống, ai cũng cần có thời gian ăn uống ngủ nghỉ. Việc này mang lại cho chúng ta sự quân bình cần thiết […]