Video – 45 ngôi nhà thờ bị đốt phá ở Niger

Có ít nhất 10 người chết và 45 nhà thờ và các cộng đoàn dòng tu bị phá hủy tại Niger trong vài ngày vừa qua, khi những cuộc biểu tình bạo lực xảy ra trên toàn đất nước Tây Phi này. Sau đây là nội dung đoạn đoạn video này. Xin mời chúng ta click vào đoạn video sau và cầu nguyện cho Giáo Hội ở Niger.