Vatican phải nhanh chóng hành động chống lại Huynh đoàn Bác ái Vương quốc Bỉ

Cha Fr. Alexander Lucia-Smith: “Vatican phải nhanh chóng hành động chống lại Huynh đoàn Bác ái Vương quốc Bỉ”
Cha Fr. Alexander Lucia-Smith: “Vatican phải nhanh chóng hành động chống lại Huynh đoàn Bác ái Vương quốc Bỉ”
Cha Fr. Alexander Lucia-Smith: “Vatican phải nhanh chóng hành động chống lại Huynh đoàn Bác ái Vương quốc Bỉ”

Ngày 13 tháng Chín, Cha Fr. Alexander Lucia-Smith đã lên tiếng trước sự việc Huynh đoàn Bác ái Vương quốc Bỉ bất tuân lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, vẫn ngang nhiên trợ tử

Một điều rất lạ đang xảy ra ở Bỉ, và không phải là lần đầu tiên. Tòa thánh Vatican đã yêu cầu các Sư huynh của Hội dòng Bác ái ngưng cung cấp dịch vụ an tử cho những người mà họ chăm sóc, và Huynh đoàn Bác ái đã từ chối thực hiện. Trong một tuyên bố đưa ra bằng tiếng Flemish, tiếng Pháp và tiếng Anh, các sư huynh tuyên bố rằng việc thực thi của họ là phù hợp với giáo huấn Công giáo.

“Tuyên bố này hoàn toàn vô lý. Giáo hội Công giáo đã dạy và luôn luôn dạy rằng người ta không thể bảo vệ một nhận thức đúng thông qua việc thực hiện một hành động nhẫn tâm tàn ác. Giết chết một người vô tội là một hành động độc ác. Nó không bao giờ có thể được biện minh.” Cha Fr. Lucie-Smith nói:

Còn xúc phạm hơn nữa là Huynh đoàn Bác ái tuyên bố rằng họ “am hiểu về thần học nhiều hơn hơn là Vatican.” Chúng ta hãy nhớ rằng ở đây “Vatican không chỉ là một nhóm người ở Rôma, mà còn là phát ngôn cho truyền thống Kitô giáo hơn hai thiên niên kỷ,” Cha Fr. Lucie-Smith nói. Các sư huynh này không chỉ không đồng ý với Vatican và nói rằng họ rằng còn biết rõ hơn: họ nói giống như Thánh Augustinô, Thánh Thomas Aquinô và mọi nhà thần học Công Giáo trong quá khứ mà bạn từng nghe.

Có một số người gọi là Herman van Rompuy thay vì ném nó ra khỏi túi khi ông nói rằng “Thời đại của ‘Roma locuta causa finita’ đã lùi vào quá khứ.” Nói cách khác, ông van Rompuy bác bỏ thẩm quyền của Giáo hội Công giáo trong vấn đề này và có lẽ cũng là những vấn đề khác. Vâng, chúng ta biết điều đó. Bất cứ ai ủng hộ an tử và cho phép an tử nếu thực tế là như vậy thi không phải là một người Công giáo. Cha Fr. Lucie-Smith nói, “Ông van Rompuy tuyên bố độc lập với Giáo hội Công giáo. Tôi hy vọng Hội Thánh từ khước khi ông ta hối lỗi để trở lại bàn thờ của Giáo hội Công giáo địa phương hay bất cứ Giáo hội Công giáo nào khác.”

Di nhiên, điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi rất quan trọng: Vậy Huynh đoàn Bác ái là ai? Vâng, chúng là một tu hội và dường như họ có những đặc tính của hầu hết các tu hội Công giáo. Nhưng điều dễ nhớ là tu hội này, và tổ chức lớn cùng tên tồn tại ở Bỉ, là khác khác nhau. “Tổng cộng, có 30.000 người nhận được chăm sóc hoặc giáo dục thông qua Hunh đoàn Bác ái, có 12.000 nhân viên và nhân viên tại Bỉ,” theo như Cha Fr. Lucia- Smith. Quá trình hoạt động ở Bỉ có lẽ là dưới thẩm quyền danh nghĩa của hội dòng, nhưng những giáo dân điều hành nó (như ông Van Rompuy) đang từ chối những điều luật của nó từ Huynh đoàn. Điều này giải thích tại sao Bề trên của Huynh đoàn, Sư huynh René Stockman đã loại bỏ vị trí của tổ chức và lời tuyên bố xúc phạm của họ.

“Vì vậy,” Cha Fr. Lucia-Smith nói, “Hy vọng của tôi là Vatican sẽ hành động nhanh chóng để phá vỡ mối liên hệ giữa hội goàng và tổ chức này sử dụng danh nghĩa của nó và cấm tổ chức này sử dụng từ những thuật ngữ Công giáo trong bất kỳ tài liệu nào của nó. Tuy nhiên, không phải là dễ dàng. Cũng nên có thay đổi mà các nhà chức trách Giáo hội sẽ cố gắng sa thải lãnh đạo giáo dân của tổ chức này và tái Công giáo bằng cách áp đặt một đội ngũ quản lý mới.”

“Ông van Rompuy và các cộng sự của ông đã ném găng tay xuống Roma; vậy Roma sẽ phải phản hồi nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.” Cha Fr. Licie-Smith.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn