Văn nghệ Xuân 2015 Trường Mẫu giáo dân lập Bông Hồng

Văn nghệ Xuân 2015 Trường Mầm Non Bông Hồng (Lớp Mầm)

Click vào đây để xem phim

Văn nghệ Xuân 2015 Trường Mẫu giáo Bông Hồng (Lớp Lá)

Click vào đây để xem phim

Văn nghệ Xuân 2015 Trường Mẫu giáo Bông Hồng (Lớp Chồi)

Click vào đây để xem phim

Văn nghệ Xuân 2015 Trường Mẫu giáo Bông Hồng (Phân hiệu 1)

Click vào đây để xem phim